Магазинът предлага следните услуги:

345 logo

кв.„Лозенец“,
ул.„Бисер“ №2
Денонощен

кв. „Лозенец“,
ул. Христо Смирненски 5-9