Магазинът предлага следните услуги:

345 logo
ул.„Виктор Григорович“ №1
/до Пирогов/
Работно време:
от 08:00 – 22:00 ч.